Terms of use

Uvjeti korištenja web stranica Kapetanović sistemi d.o.o.

Kapetanović sistemi d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja sa www.kapetanovic-sistemi.hr ili www.ks.com.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.
Podaci dobiveni od korisnika tijekom korištenja web stranice koriste se u dobroj namjeri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani. Kapetanović sistemi d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Kapetanović sistemi d.o.o. privatnost prikupljenih osobnih podataka korisnika www.kapetanovic-sistemi.hr ili www.ks.com.hr štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Osim u slučaju posebnog sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Kapetanović sistemi d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Kapetanović sistemi d.o.o.
Uzmite u obzir da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetskoj mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.
Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba, te Kapetanović sistemi d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
Kapetanović sistemi d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem ove web stranice, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.
Informacije koje Kapetanović sistemi d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Kapetanović sistemi d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.
Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi nadležni su za sve zahtjeve i sporove koji mogu nastati kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili s njima u vezi.
Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.kapetanovic-sistemi.hr ili www.ks.com.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja Kapetanović sistemi d.o.o.